fbpx

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

Diện tích <40m2

10.000.000đ

/dự án
 • THỜI GIAN THIẾT KẾ:
  10 NGÀY
 • NỘI DUNG THIẾT KẾ
 • Bố trí mặt bằng nội thất
 • Phương án thiết kế 3D
 • Bản vẽ kỹ thuật:
 • – Hồ sơ tường và sàn trần
 • – Hồ sơ chi tiết nội thất
 • – Hồ sơ chi tiết bảng biển quảng cáo
 • – Hồ sơ điện nước
 • – Hồ sơ hệ thống chiếu sáng
 • – Dự toán
Tôi chọn gói này
Diện tích <100m2

200.000đ

mỗi mét vuông
 • THỜI GIAN THIẾT KẾ:
  10 NGÀY
 • NỘI DUNG THIẾT KẾ
 • Bố trí mặt bằng nội thất
 • Phương án thiết kế 3D
 • Bản vẽ kỹ thuật:
 • – Hồ sơ tường và sàn trần
 • – Hồ sơ chi tiết nội thất
 • – Hồ sơ chi tiết bảng biển quảng cáo
 • – Hồ sơ điện nước
 • – Hồ sơ hệ thống chiếu sáng
 • – Dự toán
Tôi chọn gói này
100m2 - 500m2

180.000đ

mỗi mét vuông
 • THỜI GIAN THIẾT KẾ:
  15 NGÀY
 • NỘI DUNG THIẾT KẾ
 • Bố trí mặt bằng nội thất
 • Phương án thiết kế 3D
 • Bản vẽ kỹ thuật:
 • – Hồ sơ tường và sàn trần
 • – Hồ sơ chi tiết nội thất
 • – Hồ sơ chi tiết bảng biển quảng cáo
 • – Hồ sơ điện nước
 • – Hồ sơ hệ thống chiếu sáng
 • – Dự toán
Tôi chọn gói này
Diện tích >500m2

160.000đ

mỗi mét vuông
 • THỜI GIAN THIẾT KẾ:
  20 NGÀY
 • NỘI DUNG THIẾT KẾ
 • Bố trí mặt bằng nội thất
 • Phương án thiết kế 3D
 • Bản vẽ kỹ thuật:
 • – Hồ sơ tường và sàn trần
 • – Hồ sơ chi tiết nội thất
 • – Hồ sơ chi tiết bảng biển quảng cáo
 • – Hồ sơ điện nước
 • – Hồ sơ hệ thống chiếu sáng
 • – Dự toán
Tôi chọn gói này